Obsługa księgowa

Usługi kadrowo-płacowe

Ubezpieczenia

Wsparcie dla biznesu

 
   
 

 

 • książki przychodów i rozchodów
 • ewidencja przychodów dla ryczałtowców
 • ewidencja zakupów i sprzedaży, sporządzanie deklaracji VAT
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencji wyposażenia

 • rozliczania ZUS, wynagrodzeń
 • rozliczenia roczne , sporządzanie deklaracji PIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej

 • majątkowe,
 • komunikacyjne
 • na życie

 

 • doradztwo finansowe (źródła pozyskania kapitału – kredyty
 • biznes plany,  dotacje
 • wnioski o dofinansowanie z UE
 

O nas...


Celem Kancelarii jest zapewnienie kompleksowego doradztwa rachunkowo – finansowego i gospodarczego opartego na poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów prowadzących działalność o różnym profilu i wielkości oraz dowolnej organizacji prawnej.

 

Nasze atuty to:

 • konkurencyjne ceny,

 • rzetelność, profesjonalizm,

 • sprawne terminy realizacji usług,

 • zaangażowanie w spawy klienta,

 • poufność przekazywanych informacji.

 • możliwość oddelegowania Księgowego Kancelarii do pracy w siedzibie Klienta,

 • odbiór dokumentów od Klienta.

 

Posiadamy niezbędne do prowadzenia działalności certyfikaty i uprawnienia:

Certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr……

Licencja w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

 

Kancelaria posiada obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec prowadzonej działalności.